Coverdesign – Sverre Futsæter

Oppgaveforklaring:

Oppgaven går ut på å designe et forslag til et platecover for sangene Drive av R.E.M og Black Lemon av Ola Kvernberg.

 

Tolkning, beskrivelse og assosiasjoner av sangene:

Før jeg planla hvordan jeg ville designe platecoverne til de ulike sangene, tenkte jeg gjennom hvilke assosiasjoner de ga, hvordan de var bygd opp og tolket budskapet i dem. Tankene om dette skrev jeg ned for å opparbeide meg en mening om hvordan jeg ønsket å designe dem på forhånd. Slik ble det mulig for meg å ha en viss formening om hva jeg ønsket å utforme, og senere formidle. Dette var også en gjennomgående prosess, der nye tanker og formeninger ble skrevet ned underveis i arbeidet.

 

Drive – R.E.M

Beskrivelse og assosiasjoner: Med en gang jeg hørte sangen fikk jeg inntrykket av at dette var rock. Sangen spiller langsomt og seigt i starten, etterhvert som den bygger seg opp dynamisk utover. Det er gitarspillet som er i fokuset, noe som gjorde at jeg assosierte den litt med countrymusikk og cowboyer. Følelsen av dette ble forsterket av den var litt robust og tøff. En spesielt fremtredende assosiasjon jeg fikk var den øde og dystre følelsen jeg fikk av å høre på den. Dette punktet var noe jeg ønsket å se litt nærmere på til senere i oppgaven.

Tolkning: Når det kommer til tolkning av budskapet i sangen var det litt vanskelig å komme med et konkret forslag med en gang, men etter jeg fikk litt tid med den og søkte litt rundt på nettet kom jeg frem til et forslag. Forslaget baserer seg på at den yngre generasjonen må stå opp for seg og mobilisere for å fokusere på det større bildet i politikken før det er for sent. Alt for mange unge følger ikke med eller er likegyldig til politikken som blir ført, noe som kan være skadelig for samfunnet i lengden. Dette kommer blant annet konkret frem i linjen “What if I ride, what if you walk? What if you rock around the clock? Tick-tock, tick tock” som er en referanse til en kampanje for å få yngre velgere til å delta i politikken før tiden renner ut. I løpet av sangen er det også andre liknende referanser som «shake a leg», som er et uttrykk for å komme seg ut av senga. Denne tolkningen ønsket jeg å ta med leke litt med videre.

 

Black Lemon

Beskrivelse og assosiasjoner: Sangen starter med en langsom tone og litt sørgelig tone med gradvis oppbygging av flere andre elementer. Sangen er dynamisk og jeg assosierte den med en gang med det lekne som følger av lydinnslagene og kanskje litt glede. Det er mye som skjer på en gang, og man kan egentlig si at hele sangen er en oppbygning til et klimaks på slutten. Dette syntes jeg var interessant og jeg ønsket å leke meg litt med ideen om å prøve å beskrive hvordan sangen utfolder seg.

Tolkning: Når det kommer til tolkningen av budskapet til sangen var det ganske vanskelig å komme frem til hva det kunne være eller om den i det hele tatt hadde det. Det første som kom opp i hodet mitt var at budskapet kunne være knytta til noe om at man skal tenke litt som et barn igjen, men til slutt kom jeg frem til et ganske dristig forslag. Forslaget mitt baserte seg på sangen prøver å fortelle hvordan vi som mennesker utsetter/graver ned de underliggende problemene våre med bakgrunnsstøy uten å ta tak i det. Dette kan forklares ved at sangen starter med en lang sørgelig tone, altså det underliggende problemet, som etterhvert forsvinner som følger av støyen fra de andre lekne elementene som legges til. De lekne elementene kan være et tegn for bakgrunnsstøyen vi bruker for å ikke ta tak i det underliggende problemet. Elementene som legges til er glade og lekne for å overskygge det dystre, men av og til skinner de dystre tonene gjennom og minner deg på realiteten. Dette blir igjen overskygget av en gradvis oppbygging og økning av flere elementer for å skjule det dystre, før klimakset nås og du ikke kan se bort i fra det underliggende problemet lenger. Tolkningen ble veldig abstrakt og det skal sies at den kanskje er veldig individuell, men likevel var den interessant å se på og prøve seg litt rundt med til arbeidet videre.

 

Skisser:

Drive – R.E.M:

Når jeg lagde skissene til Drive ønsket jeg å ta utgangspunkt i flere ulike retninger knyttet mot hva jeg assosierte med sangen og det jeg mente var budskapet til den. Jeg ønsket først å utforske den øde og dystre følelsen jeg assosierte med sangen. Derfor ville jeg bruke mørke farger, helst kun sort/hvitt for å beskrive denne følelsen. Det første som kom opp da var den øde ørkenen, så jeg lekte litt med ideen om dette. Det visuelle fungerte ikke helt her, og fargene som ble brukt fungerte ikke til den dystre følelsen jeg fikk av sangen. Da kom jeg opp med ideen om å ha et objekt i sentrum som skulle stå alene, som også kunne symbolisere noe dystert. Jeg tenkte et tre, et symbol på livet og regn som kan forbindes med tårer. Altså at livet gråter. Etterhvert som jeg skisserte fant jeg også ut at om jeg formet treet i ovale former og sirkler, så det ut som en mørk sky som også kan forbindes med tankebobler i tegneserier. Til slutt ønsket jeg å utforske det jeg mente var budskapet i sangen, det at tiden renner ut for den yngre generasjonen må mobilisere seg før det er for sent. Jeg lekte litt med tanken om det at tiden renner ut og prøvde meg litt frem med en klokke som det drypper av og prøvde å bruke signalfargen rød for å vise at det er en varsel om hva som kommer til å skje. Til slutt kom jeg med ideen om å lage en enkel skisse av et normalt hjem som sover, for å vise at den yngre befolkningen sover, altså ikke deltar i politikken som de skal. I bakhodet hadde jeg tanken om å tegne det hvite hus som et symbol på politikken, men et vanlig hjem passet bedre som et symbol på at det er befolkningen som sover i tillegg til at det så visuelt bedre ut. Dette forslaget ønsket jeg å ta med videre i oppgaven, fordi det passet best til jeg jeg mener artisten prøver å fortelle oss. Et tre som gråter følte jeg ikke fortalte så mye om hva selve sangen prøvde å fortelle med tanke på budskapet. Den beskrev bare følelsen jeg fikk av den. I tillegg så jeg at det også var flere muligheter her til å utforske og teste ulike konsepter.

 

 

 Black Lemon – Ola Kvernberg

Når jeg lagde skissene til Black Lemon ønsket jeg også å ta utgangspunkt i punktene jeg skrev i starten. Blant annet ønsket jeg å beskrive den markante oppbygningen til sangen, samtidig som jeg kunne ta med de lekne assosiasjonene jeg fikk av den. Hele sangen er en oppbygning til klimaksen på slutten av sangen, derfor ville jeg prøve å skissere at sangen starter med få elementer, der det gradvis legges til flere, før det til slutt renner over. Dette prøvde jeg å skissere i den første skissen, der formen på starter tynt og blir tykkere og tykkere før den til slutt renner over. Fargene jeg ønsket å bruke var elementærfargene, som ofte assosieres med barndom og lek. Likevel fungerte ikke dette like bra visuelt, og jeg gikk derfor for en mer matt fargekombinasjon. Siden jeg ikke fikk tatt med de lekne fargene i den første skissen, prøvde jeg å ta det med til neste. Jeg tenkte litt over hva som lettest kunne assosieres med barndommen og samtidig var enkelt å gjenkjenne. Jeg kom frem til et puslespill der elementærfargene ble tatt i bruk, for å gi et barnslig uttrykk. Videre prøvde jeg å skissere sangtittelen bokstavelig, altså tegne en sort sitron. Først prøvde jeg å tegne opp innsiden av en oppskåret sitron med motsetninger, der sort erstattet mye av sitronen. Til slutt prøvde jeg å tegne utsiden av en sort sitron med blader og stilk. Dette så visuelt fint ut og så nesten ut som er sort hull. Slik jeg tolket sangen kunne også denne skissen fungere bra. Det sorte hullet kunne være symbolet på det underliggende problemet til oss mennesker.

 

 

 

Ferdig platecover – Drive av R.E.M

 

Ferdig da

 

Det er flere årsaker til at jeg gikk for dette designet som mitt endelige forslag til et platecover. Først og fremst er den lett gjenkjennbar og formidler budskapet jeg mener sangen prøver å få frem. I tillegg fungerer platecoveret mot ulike bakgrunner og størrelser, slik at designet er responsivt. Dette er spesielt viktig i nyere tid, der platecoveret også brukes kommersielt på flere ulike plattformer. Slik jeg nevnte tidligere, skal huset med sovesymboler over vise til at den yngre befolkningen sover og ikke deltar i politikken. Sovesymbolene ender etterhvert utenfor rammen rundt huset, for å vise at drømmene deres forlater det store bildet, altså det som er viktig i livet.

Når det kommer til bruk av stroke og fargevalg er det et resultat av utprøvninger i illustrator. Jeg tenkte opprinnelig på å gå for en simpel tusjtegning av et hus, men etterhvert som jeg prøvde meg litt frem fant jeg ut at det så bedre ut visuelt om det ser ut som det er laget med vannmaling. Vannmaling kan også vise til at politikken er et spill for galleriet. I tillegg åpnet det for å bruke farger som jeg kunne knytte opp mot budskapet. Først og fremst tenkte jeg å bruke mørkeblå fordi dette er en farge som ofte brukes for å vise makt og autoritet. Dette følte jeg passet bedre med assosiasjonene jeg fikk av sangen i tillegg til at det så visuelt finere ut enn de andre fargene jeg utprøvde. Når det kommer til bakgrunnen til rammen i sentrum, ønsket jeg at den skulle skille seg litt ut fra resten av platecoveret. Derfor vurderte jeg å bruke oransje, som følger av at den er komplementærfargen til mørkeblå på ittens fargesirkel. I teorien skal da innholdet på bakgrunnen bli tydeligere og stå mer ut, men når jeg prøvde dette ut ble det et litt for voldsomt uttrykk som ikke stod i stil med sangen som er ganske langsom og rolig. Lysegrå som bakgrunn fungerte her bedre fordi den er lettere for øyet, i tillegg til at den får frem den dystre følelsen jeg får av sangen. Det er også brukt signalfargen rød på sovesymbolet utenfor rammen for å vise at det er en fare når drømmene havner utenfor det store bildet. Rødfargen er kraftig og forstørret for å legge mer trykk på denne faren. Slik blir også fokuset til seeren tatt vekk fra illustrasjonen i sentrum, for å vise hvordan fokuset til den yngre generasjonen er på feil sted.

 

Maleutprøvninger

 

Videre er også typografien til platecoveret tatt hensyn til. Det jeg har gjort er å teste ut ulike fonter som jeg assosierte med sangen. Assosiasjoner en kan ha ved denne sangen er 90-tallsmusikk og rock, altså musikk litt tilbake i tid. Derfor ønsket jeg å prøve ut fonter som hadde et litt retro og klassisk rockepreg ved seg. Jeg stilte også krav til at fonten skulle være klar og lesbar, i og med at navnet på sangen og artisten har en så viktig rolle på et platecover. Derfor ønsket jeg heller ikke at det skulle være for mye detaljer. Som man kan se på bildet under, har jeg lekt meg litt rundt med ulike skriftfamilier og fonter, med og uten seriffer. Fonten jeg endte opp med til slutt var den øverst til høyre. Samtidig som den passet det retro rockepreget jeg ønsket å videreformidle, passet den også veldig bra i stil med vannmalingen i illustrasjonen min. I tillegg var den lesbar og hadde ikke for mye detaljer, på tross av at den har seriffer som ofte kan bli detaljrikt. Oppsettet av skriften på platecoveret har jeg også valgt å leke litt med. Etter å ha testet litt frem og tilbake, endte jeg med å plassere artistnavnet loddrett og navnet på sangen vannrett. Dette følte jeg ga et mer artistisk og bedre visuelt inntrykk. Dette kan tolkes på flere måter, blant annet ved å se på det som at den yngre generasjonen må se på politikken fra flere sider av samme sak.

 

Font utprøving rem

 

Sammenliknet med originalen er det noen vesentlige forskjeller. Først og fremst er det lagt mer vekt på den dystre følelsen i originalen, der det har blitt brukt mye mørke farger for å skape et dystert uttrykk. I min egen versjon, er det ikke lagt like mye vekt på denne følelsen i forhold til originalen. Selv om det er blitt brukt noen mørke farger, blir dette inntrykket løsnet opp av den store plassen hvitt har fått. I tillegg er gråfargen jeg har valgt å bruke ganske lys. Uttrykket til mitt eget platecover er også flatere enn originalen, som følger av at jeg har tatt i bruk flate illustrasjoner uten dybde, mens det er et foto i originalen. Dette kan være både positivt og negativt. Et flatere platecover er enklere å bruke på flere flater for det kommersielle, mens et fotografi gir mer dybde og inntrykk. På tross av ulikhetene mellom mitt eget platecover og originalen, er det også noen likhetstrekk. Begge platecoverne prøver å legge vekt på det øde, der det er blitt brukt et hus for seg selv i sentrum av mitt platecover, mens det blir brukt en truck som kjører under et hav av skyer på originalen. I tillegg til den øde følelsen har også begge platecoverne et retro uttrykk som står i stil med perioden musikken er fra.

 

R-488890-1122138872.jpgFerdig da

 

Ferdig platecover – Black Lemon av Ola Kvernberg

27939214_1790286010989576_1891306350_n

Jeg har designet og valgt ut platecoveret til Black Lemon av Ola Kvernberg på mange av de samme premissene som til Drive av R.E.M. I likhet med Drive er platecoveret lett gjennkjennbart og responsivt, kanskje i enda større grad. Dette kommer av at platecoveret er mer minimalistisk. Videre har jeg også tatt et kanskje dristig valg ved at jeg har tatt hensyn til min egen tolkning av budskapet til sangen. Den sorte sitronen i sentrum som kan minne om et sort hull, fungerer da som et symbol på den tomme følelsen og det underliggende problemet vi mennesker graver ned med bakgrunnsstøy uten å ta tak i det.

Jeg har tenkt mye på hvordan jeg kan bruke komposisjon og formvalg for å få frem det jeg mener budskapet til sangen er. Valgene som er tatt i bruk er et resultat av ulike utprøvninger i illustrator. Først var egentlig planen å ta med noen slags røtter fra bunnen av platecoveret og opp mot den sorte sitronen for å vise at det underliggende problemet vokser frem. Slik kunne jeg også beskrive oppbygningen til sangen som jeg har beskrevet tidligere. Dette fungerte derimot ikke så bra visuelt, og da jeg tok vek røttene ble platecoveret straks mye finere visuelt og mer minimalistisk. Noe av det tror jeg kommer av at alle elementene på platecoveret samlet seg i en symmetrisk linje på tvers. Til slutt valgte jeg å fjerne sortfargen fra sitronen og heller erstatte det med en maske fra et bilde jeg hadde på telefonen av en lyktestolpe. Etter å ha tilpasset bilde til formen, så jeg at dråpen nedover lyktestolpen kunne se ut som en tåre. Dette kan være med på å underbygge den triste følelsen forbundet med problemene vi prøver å grave vekk.

Skisse lemon 6

Når det kommer til fargevalg har jeg valgt å bruke kontrastene sort/gult og sort/vaniljefarget. Kontrastene er valgt for å legge mer trykk på forskjellene på platecoveret og for å understreke det underliggende problemet. I tillegg har jeg valgt å bruke noe kontraster i form av tekstur på ordet «Black» og brukt et flatere uttrykk på «Lemon». På ordet «Black» har jeg brukt et bilde av en gul teksturlapp på en utejakke som maske. Slik ble også teksten mer lesbar enn om det hadde blitt brukt en vanlig gulfarge uten tekstur. Videre finnes det også kontraster i det at ordet sort er skrevet i gul skrift, mens lemon som er gul er skrevet i sort skrift. Til slutt har jeg valgt å bruke en vaniljefarget bakgrunn for å få med de lekne assosiasjonene jeg fikk fra elementene som ble lagt til i sangen. Vaniljefarge er noe jeg assosierer med vaniljeis og barndom. Likevel tok ikke denne fargen bort fokuset fra sitronen, noe som lett kunne skjedd om jeg hadde tatt i bruk andre barnslige farger som de kraftige elementærfargene. Vaniljefargen beholdt også det minimalistiske uttrykket jeg prøvde å skape.

font lemon 1

Screen Shot 2018-02-12 at 16.05.52

 

Det er også tatt hensyn til typografien på forslaget mitt til platecover for Black Lemon. Blant annet er det blitt testet ut flere ulike fonter knyttet opp mot det jeg assosierer med sangen. Noen krav jeg satte meg her var at fonten skulle være leken men samtidig minimalistisk og seriøs fordi sangen inneholder lekne elementer med et seriøst budskap i følge min tolkning. Som vist på bildet under har jeg lekt meg litt rundt med ulike fonter jeg har sjekket ut på nettet. Jeg endte opp med fonten «kite one» som er en ganske minimalistisk font med et lite preg av lekenhet uten seriffer. Fonten åpnet også for å koble sammen «L-ene» i «black» og «lemon». Kontrasten mellom ordene ble da tydeligere som følger av at de ligger inntil hverandre og det skapte en symmetrisk linje på tvers av platecoveret. I tillegg kan man tolke det som at sangen er satt sammen av flere elementer som har forskjellige følelser knyttet til seg. Dette kan forklares ved at den glade fargen gul og dystre fargen sort er koblet sammen, i likhet som i sangen der det blir koblet gladere og livligere elementer på en langsom og dyster tone i starten. Når det kommer til valg av font på artistnavnet har jeg bare valgt en font som ser ut som en underskrift. Dette kom av at det så visuelt fint ut på platecoveret, men om man vil kan en tolke det som at det er signatursangen til Ola Kvernberg.

Screen Shot 2018-02-12 at 16.15.02

I forhold til det originale platecoveret har mitt eget design noen likheter. Begge platecoverne har blant annet valgt å bruke få livlige og lekne farger. Selv om det kun er brukt sort og hvitt i originalen, i motsetning til mer bruk av farger i mitt eget platecover, føler jeg begge prøver å få frem noe av de samme assosiasjonene. Likevel er begge platecoverne invertert i forhold til hverandre, der midtpunktet på originalen er lys med mørk bakgrunn, mens midtpunktet på mitt eget er mørkt med lys bakgrunn. Om en ønsker å tolke dette kan komme av at originalen prøver å få frem at det er et lyspunkt i enden av tunellen med tristhet, mens mitt eget platecover har et mer pessimistisk syn på fremtiden. Videre har mitt eget design tatt med tittel på sangen og artisten, mens originalen har valgt å la disse utebli. Til slutt er det verdt å legge ved at mitt eget design og originalen har en likhet ved at begge har illustrert en sitron i sentrum, der sitronen i originalen er litt mer abstrakt enn mitt eget forslag.

mqdefault27939214_1790286010989576_1891306350_n

 

Til refleksjon

I løpet av oppgaven er det flere ting jeg kunne gjort annerledes som kunne ha påvirket det endelige resultatet. Blant annet kunne jeg tatt utgangspunkt i flere assosiasjoner knyttet til sangene og prøvd meg mer frem. I tillegg kunne jeg også prøvd å leke meg litt mer med egne fotografier for å teste ut flere perspektiver. Det ble i hovedsak brukt illustrator til oppgaven, noe som begrenset og gjorde det vanskeligere å få frem ulike perspektiver og følelser knyttet til sangene. Andre ting som var litt vanskelig med oppgaven var å finne en passende malingstroke på platecoveret til R.E.M. Mange av strokene jeg testet ut var ikke skalerbare slik at det ikke var helt fritt frem med hvilke jeg kunne bruke. På tross av noen vanskeligheter og ting som kunne blitt gjort annerledes ved oppgaven, mener jeg sluttresultatet resulterte i to platecovere som begge står i stil med kravene som ble satt til oppgaven.

 

Kilder

http://zevendesign.com/color-association/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s